Om Vetebu

Velkommen til Vetebu.no, medielærernettverket for Vestfold, Telemark og Buskerud. Her legges det etterhvert ut saker knyttet til VeTeBu-konferansene og annet nytt fra styrets arbeide.

Vedtekter

 • Nettverket er for av alle som jobber innenfor studieretningen medier og kommunikasjon. Kurs og andre aktiviteter er åpen for alle som arbeider i videregående skole.
 • Nettverket har som mål å ha felles forståelse for mål, forskrifter og premisser ved studieretningen F.eks.
  • Felles tolkning av eksamen gitt av LS.
  • Felles forståelse av læreplan.
  • Nettverket skal være en interesse og samarbeidsgruppe.
  • Nettverket skal tilrettelegge for erfaringsutveksling, kompetanseheving for lærere innen mediefagene.
  • Nettverket har som mål å være en pressgruppe overfor læringssenteret bevilgende myndigheter, fylkene og andre relevante beslutningstakere i saker som berører studieretningen medier og kommunikasjon.
 • Styret velges med to representant for hvert fylke.
 • Styret består av leder, kasserer, to styremedlemmer og sekretær.
 • Styret og vararepresentant velges for to – 2 år av gangen.
 • De som går ut av styret skal gå inn som valgkomitè for et år.
 • Hele styret kan ikke skiftes ut samtidig etter to år. Her må det være en form for overlapping.
 • Styret møtes to – 2 ganger i året, ellers etter behov
 • En styrerepresentant deltar på større nasjonale nettverksmøter.
 • Årsmøte er i starten av februar måned.
 • Kurs/kompetansedager blir avholdt i månedskifte januar/februar hvert år. Dette er en to dagers samling der flest mulig fra hver skole deltar.
 • Nettverket kan også ha en dags samling på høsten
 • Årskontingent er kr. 2.500,- for hver skole og betales inn på egen konto.

Kontingenten skal dekke:

 • Opphold og reiser til representanten fra styret i møte med andre nettverk
 • Subsidiere foredrags-/kursholdere pluss diverse andre relevante utgifter.
 • Eventuelt overskudd overføres til neste styreperiode.

Reise- og vikarutgifter for styremedlemmene dekkes av styremedlemmens respektive skoler.
Årsregnskapet legges fram for årsmøtet.
Et honorar på kr 1000,- skal utbetales til styremedlemmene for å dekke utgifter til møter og reiser.