Nye Læreplaner

Foto: Inger Lise UhlenJon Kvist og Inger Hobæk pressenterer nye lærerplaner.